Over jouw privacy

We beseffen dat veel bezoekers en gebruikers van websites bezorgd zijn over de informatie die ze verstrekken en over hoe deze informatie wordt gebruikt en behandeld. Deze privacyverklaring is ontwikkeld om hierin duidelijkheid te verschaffen. Het gebruik van deze website geeft aan dat je ons privacybeleid zoals beschreven in deze privacyverklaring hebt gelezen en aanvaard.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
OptiSolar PVT b.v. kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van OptiSolar PVT b.v., en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan OptiSolar PVT b.v. verstrekt. OptiSolar PVT b.v. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  1. Jouw voor- en achternaam
  2. Jouw telefoonnummer(s)
  3. Jouw e-mailadres(sen)

De persoonsgegevens die je op deze website invult worden NIET opgeslagen in een aan deze website verbonden database. Ze worden telkens slechts eenmalig per mail naar ons verzonden, waarna de gegevens worden verwijderd door de server.

Waarom OptiSolar PVT b.v. deze gegevens nodig heeft
OptiSolar PVT b.v. verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan OptiSolar PVT b.v. jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het geven van energiebesparende adviezen en de levering van PVT systemen als de Thermodule.

Delen met anderen
OptiSolar PVT b.v. verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang OptiSolar PVT b.v. jouw gegevens bewaart
OptiSolar PVT b.v. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Google Analytics
OptiSolar PVT b.v. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze (potentiële) klanten onze website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van OptiSolar PVT b.v. bij Google zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier tref je ook het privacybeleid van Google Analytics aan.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. OptiSolar PVT b.v. heeft hier geen invloed op. Google biedt websitebezoekers de mogelijkheid te voorkomen dat hun gegevens worden gebruikt door Google Analytics. Zij hebben daarvoor een Browser Add-on gemaakt, welke geschikt is voor praktisch elke browser.

OptiSolar PVT b.v. en andere websites
Op de website van OptiSolar PVT b.v. tref je links aan naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan deze website zijn verbonden.

Gegegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw gegevens te raadplegen en/of corrigeren. Daarnaast heb je het recht jouw gegevens te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar info@optisolar.nl. OptiSolar PVT b.v. zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Houd er rekening mee dat OptiSolar PVT b.v. – net als ieder ander Nederlands bedrijf – door de fiscus verplicht is gedurende zeven jaar na een laatste factuur jouw gegevens in haar boekhouding opgenomen te houden.

Wijzigingen in de privacyverklaring
De wet wijzigt doorlopend en kan OptiSolar PVT b.v. dwingen wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiligen
OptiSolar PVT b.v. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van OptiSolar PVT b.v. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door OptiSolar PVT b.v. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met OptiSolar PVT b.v. op via info@optisolar.nl.

Contactgegevens
Voor onze contactgegevens verwijzen wij naar onderstaande footer, alwaar onze actuele gegevens zijn te vinden.

Neem contact op

We zijn er nu niet. Maar u kunt ons een e-mail sturen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.